آرشیو ماهانه - می 2018 ( فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

شتابدهنده لاکتوژن

شتاب دهنده لاکتوژن که زیر نظر شرکت تک ژن مدیریت می شود با توان بالای متخصصین و اساتید زیست فناوری ایجاد شده است و هدف آن شتابدهی ایده ها و استارتاپ های این حوزه بخصوص پروبیوتیک ها است.

 

برنامه ی پنج ساله شتابدهنده بیوتکنولوژی میکروبی با محوریت فعالیت در حوزه های بیوتکنولوژی میکروبی ،
پروبیوتیک و بیوتکنولوژی غذایی به این شرح می باشد :
در برنامه شتابدهنده این مطلب دیده شده است که سیکل شتابدهی بدین صورت باشد که ورود به مرحله ی پیش
شتابدهی باز بوده و طول مدت این دوره برای ایده ها مختلف بین 6 تا 8 ماه می باشد ورود به مرحله ی شتابدهی
سالی دوبار و با فاصله ی شش ماه انجام خواهد شد و طول مدت حضور تیم ها در این مرحله نیز بسته به نوع طرح
16 – 18 ماه می باشد و اولین Demo day بعد از دو از شروع اولین مرحله ی شتابدهی بوده و بعد از آن با توجه به
اینکه هر شش ماه یکبار یک دوره شتابدهی کامل می شود بسته به شرایط و ایده ها سالی یک تا دو بار می باشد.
بنا به برنامه ریزی های صورت گرفته شده و همچنین پیش بینی ها در دوره ی اول تعداد تیم های ورودی به پیش
شتابدهی 5 – 10 تیم باشد که با توجه به اینکه بنا به هر دلیلی امکان دارد همه ی این تیم ها به مرحله بعد نرسند
انتظار میرود نهایتا 2 – 3 تیم موفق به ورود به مرحله ی شتابدهی نشوند .
بعد از اینکه تیم ها وارد مرحله ی شتابدهی شدند انتظار می رود در بدترین حالت 8 – 12 تیم به مرحله DEMO DAY برسند و آمادگی ورود به بازار را داشته باشند .
از نظر سرمایه گذاری بر روی تیم ها و ایده ها که از نظر مالی چه توزیع وزنی داشته باشند برای شتابدهنده مهم
است که ایده هایی که وارد میشوند دارای توزیع وزنی مناسبی ، در سال اول برای این توزیع وزنی در نظر گرفته
شده است که تیم هایی که جذب میشود بدین صورت توزیع فراوانی داشته باشند: دسته ی مالی 1 : 1الی 2 تیم ،
دسته ی مالی 2 : 1 تیم ، دسته مالی 3 : 1 تیم ، دسته مالی 4 : 1 الی 2 تیم ، دسته مالی 5 : 2 الی 3 تیم ، دسته
مالی 6 : 2الی 3 تیم .
بعد گذشت سال اول با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در سال دوم در نظر گرفته شده است که پیش
شتابدهی بین 10 الی 15 تیم بتوانند فعالیت کنند که از این تعداد حدود 2 الی 3 تیم نتوانند به مرحله شتابدهی
نرسند ظرفیت در نظر گرفته شده برای این مرحله نیز 15 الی 20 تیم در نظر گرفته شده است انتظار میرود نهایتا
بتوانیم خروجی 12 الی 17 تیم داشته باشیم.
با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش در شتابدهنده تقسیم نسبت وزنی برای تیم ها نیز بدین صورت خواهد بود : دسته
مالی 1 : 2 الی 3 تیم ، دسته مالی 2 : 2 تیم ، دسته مالی 3 : 2تیم ، دسته مالی 4 : 2 الی 3 تیم ، دسته مالی 5 : 2
الی 3 تیم ، دسته مالی 6 : 2 الی 3 تیم .
در نتیجه پیش بینی ما این است که در سال دوم بعد از برگذای اولین DEMO DAY حدود 20 تیم از شتابدهنده
خارج شوند برای سال سوم این پیش بینی سالی 35 تیم می باشد و سال جهارم هم با توجه به روند رشدی که در
نظر گرفته شده است خروجی ما 40 تیم بوده و سال پنجم این عدد به 45 تیم برسد.
ما در نظر داریم که در انتهای سال پنجم ما نهایتا 153 ایده و طرح را به مرحله ی ورود به بازار رسانده باشیم و این
تیم ها دوره ی شتابدهی را به طور کامل و با موفقیت سپری کرده باشند. از این تعداد تقسیم وزنی طرح ها بدین
صورت می باشد :

 

بزودی اطلاعات دقیق این شتاب دهنده منتشر می شود

ادامه مطلب ...